V Přerově n. L. se opět tančilo a zpívalo

28.06.2012 11:06

Zdroj: Přerovský zpravodaj 2/2012, vyšlo 27.06. 2012