A jak to vlastně všechno začalo?


To byli dva blázni, kteří se na podzim roku 1986 přistěhovali i s malým Pepíčkem do Přerova nad Labem. Měli hodně práce a starostí, ale to jim nestačilo. Chtěli si hrát, zpívat a tancovat, jak byli už dávno zvyklí. Ale ne jen tak sami doma, považte, oni to chtěli dělat veřejně! K tomu ale potřebovali SOUBOR. Kdo by to byl řekl, co to dá práce v Čechách , v Polabí - konzervatoři Evropy - sehnat pár nadšených muzikantů a tanečníků? Ale podařilo se a po mnoha nácvicích došlo i na první vystoupení nového souboru písní a tanců - Dykyty.

Jak šel čas, přibývalo koncertů, dokonce později zahraničních zájezdů, byla léta tučná úspěchy i hubenější, někteří členové vytrvali až dodnes, jiní odešli a další zase začali s nadšením hrát, zpívat i tančit, přibyli noví členové - děti souboráků - a zase třeba odešli za jinými svými sny, jak už to tak život nepřebrané nosí. Uskutečnili jsme několik ročníků folklórního festivalu Polabský kolovrat, pomohli s obnovou krásného tanečního sálu U Kotápišů a rádi se dodnes zúčastňujeme kulturního života v Přerově nad Labem. Mladí Přerováci, zkuste přijít mezi nás, i když je to tancování a muzika někdy velká dřina, ale jindy zase velká legrace. Poslední výroční koncert za účasti Studentského orchestru Bez fraku a současných i bývalých Dykyťáků byl toho výmluvným dokladem. Jen domácí diváci by se neměli nechat v počtu zahanbit těmi přespolními.

A tak si do dalších let přejeme hodně Vaší přízně, která nám dodá vědomí, že neděláme svou věc zbytečně, že máme a máte z krásné muziky, zpívání a tancování všichni radost a že se tu budeme, když Pán Bůh dá, s Vámi se všemi scházet ještě hodně a hodně dlouho.

Naši členové

Zakladateli souboru jsou manželé Slukovi, díky jejichž úsilí soubor funguje už více než 20 let. Současní členové souboru pochází nejen z Přerova nad Labem, ale i z Čelákovic, Brandýsa nad Labem, Velenky, Lysé nad Labem, Mladé Boleslavi a Prahy.